Selecteer een pagina

Privacybeleid Bittiq

Laatste versie: 25 Mei 2018

1. Definities

Bittiq: Bittiq B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met adres Maliebaan 29-33, 3581 CC, Utrecht, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69249415.

Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder naam, achternaam, emailadres, bankrekeningnummer en lijst van transacties.

Dienst: de service aangeboden door Bittiq door middel van de Bittiq website (www.bittiq.com) en de Bittiq app, zijnde (met inbegrip van maar niet beperkt tot) het koppelen aan de bankrekening van de gebruiker, het financiële overzicht, de mogelijkheid om over te stappen van abonnementen of deze op te zeggen op verzoek van de gebruiker. Bittiq kan geen handelingen uitvoeren met de bankrekening van de gebruiker, noch geeft Bittiq enige vorm van financieel advies.

Gebruiker: iedere gebruiker van de Service.

2. Toestemming

Door dit privacybeleid te accepteren geeft de Gebruiker zijn geïnformeerde instemming om zijn Persoonsgegevens door Bittiq te laten verwerken.

3. Doeleinden

Persoonsgegevens

Bittiq verzamelt, bewaart en verwerkt de Persoonsgegevens.

Noodzakelijkheid en doeleinden

Bittiq verzamelt, bewaart en verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

– registratie van een Gebruiker voor de Dienst;

– een optimaal en persoonlijk gebruik van de Dienst en

– commerciële doeleinden (e.g. het informeren van Gebruikers over goedkopere abonnementen).

Alleen intern gebruik

Bittiq gebruikt de Persoonsgegevens alleen voor intern gebruik en deelt de Persoonsgegevens niet met derden.

Alleen voor het opzeggen van een dienst, stuurt Bittiq een verzoek naar de aanbieder van de dienst namens de verzoekende gebruiker. In dit geval kan er persoonlijke data van de gebruiker door Bittiq met de aanbieder worden gedeeld.

4. Correctie, aanvullen en verwijderen

Verzoek

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Bittiq bereiken op support@bittiq.com.

Termijn

Bittiq zal de Gebruiker binnen vier weken na het ontvangen van het verzoek op de hoogte stellen van de mate waarin Bittiq meegaat in het verzoek.

Implementatie

Bittiq zal zorgen dat een besluit tot het verbetering, aanvulling of verwijdering van Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wordt geïmplementeerd.

Beveiliging

Bittiq heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal of verlies.

Wijzigingen

Bittiq behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen.